GetAbraData

Zobrazí příslušnou agendu v ABRA
declare function GetAbraData dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument.dll"; "GetAbraData"; $TempFile()"#Abra_firms")
GetAbraData(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Načte parametry předané z masky a ve spolupráci se serie_m.ini zobrazí příslušnou agendu v ABRA, umožní vybrat záznam a uloží definované položky z vybraného objektu do proměnných enTeam.

Voláni z masky například: $dllcall("ActualDocument.dll"; "GetAbraData"; $TempFile()"#Abra_firms")

Záznam v serie_m.ini vypadá například takto:

[Abra_firms]            - odpovida retezci predaneho z masky

login_typ=1             - typ prihlasovani 1-nacteni udaju z INI

login=0cbc9e9f8d0d985f

pass=fdb284f8985ebaf0

clsid = N1C2EX0BUJD13ACP03KIU0CLP4 - clsID agendy firem

objekt = @Firm           - business object firmy

seznam = Name,OrgIdentNumber,Code  - seznam polozek z Abry

Name = KH_firma_nazev        - definice: polozka z Abry = prislusna promenna v enTeam

OrgIdentNumber = KH_firma_ico

Code=KH_firma_abracode

Ukázky volání

 • Podrobnosti k příkladu jsou uvedeny v popisu funkce.
  $dllcall("ActualDocument.dll"; "GetAbraData"; $TempFile()"#Abra_firms")