GetActUserGUID

Vrátí GUID přihlášeného uživatele
declare function GetActUserGUID dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument.dll"; "GetActUserGUID"; $TempFile()"#SignonUserGuid")
GetActUserGUID(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Zjistí GUID přihlášeného uživatele (tedy nikoli aktuálního uživatele)

Ukázky volání

  • $dllcall("ActualDocument.dll"; "GetActUserGUID"; $TempFile()"#SignonUserGuid")