RoundToInt

Zaokrouhlí číslo
declare function RoundToInt dll "ActualDocument" (currency): integer
RoundedNumber := RoundToInt(Number)
RoundToInt(Number)

Parametry

Number

Typ: currency

Číslo pro zaokrouhlení.

Návratová hodnota

Typ: integer

Zaokrouhlené číslo.

Popis

Zaokrouhlí desetinné číslo na celé. Při zaokrouhlování se používá tzv. Bankéřovo pravidlo, tj. pokud se hodnota Number nachází na číselné řadě přesně v polovině mezi celými čísly (tzn. např. 12,5 ), provede se zaokrouhlení na nejbližší sudé číslo. Číslo 12,5 se zaokrouhlí na 12 , kdežto 13,5 na 14 .

Ukázky volání

  • RoundedNumber := RoundToInt(Number)