RunScriptFromMask

Určena pro spouštění libovolného skriptu z masky
declare function RunScriptFromMask dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("AtualDocument"; "RunScriptFromMask"; "DocID#script#"$TempFile())
RunScriptFromMask(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Předpokladem je, že je v procesu v nějaké proměnné uloženo ID procesu. Pokud je ID procesu prázdné, je skript spuštěn v novém procesu, který nebude uložen ve spuštěném skriptu bude nastavena proměnné DocID na hodnotu podle parametru DocID .
$dllcall("ActualDocument"; "RunScriptFromMask"; "DocID#script#"$TempFile())

Ukázky volání

  • Podrobnosti k příkladu jsou uvedeny v popisu funkce.
    $dllcall("AtualDocument"; "RunScriptFromMask"; "DocID#script#"$TempFile())