SetActualDirectory

Nastaví aktuální adresář na adresář temp dle aktuálně přihlášeného uživatele
declare function SetActualDirectory dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument"; "SetActualDirectory"; "")
SetActualDirectory(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Obvykle je tato funkce volána na "On Open" na masce.
$dllcall("ActualDocument"; "SetActualDirectory"; "")

Ukázky volání

  • Podrobnosti k příkladu jsou uvedeny v popisu funkce.
    $dllcall("ActualDocument"; "SetActualDirectory"; "")