SetEditValueFromAttribut

Nastaví editbox dle hodnoty atributu právě přihlášeného uživatele
declare function SetEditValueFromAttribut dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument"; "SetEditValueFromAttribut"; "jmeno_atributu#jmeno_aspektu#vychozi_hodnota#"$TempFile())
SetEditValueFromAttribut(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Funkci lze volat na tlačítko, nebo na událost OnOpen na masce
$dllcall("ActualDocument"; "SetEditValueFromAttribut"; "jmeno_atributu#jmeno_aspektu#vychozi_hodnota#"$TempFile())
Místo jména atributu je možné zadat klíčové slovo &position a do aspektu pak bude načtěna hodnota pozice z hlavní karty uživatele v enTeam User.

Ukázky volání

  • Podrobnosti k příkladu jsou uvedeny v popisu funkce.
    $dllcall("ActualDocument"; "SetEditValueFromAttribut"; "jmeno_atributu#jmeno_aspektu#vychozi_hodnota#"$TempFile())