ActiveDirectoryMail

Ukázka práce s Active Directory

Popis

Skript načte (a zobrazí) veškeré emailové adresy (obsahující "zavináč") vč. (zobrazovaných) jmen uživatelů.
declare function ActiveDirectoryObject_Create dll "ActualDocument" (string, string, string, string): Integer
declare function ActiveDirectoryObject_Free dll "ActualDocument" (Integer): Integer

declare function ADs_GetAsString dll "ActualDocument" (Integer, string, var Integer): string

declare function DirectorySearch_ExecuteSearch dll "ActualDocument" (Integer, string, string): Integer
declare function DirectorySearch_GetNextRow dll "ActualDocument" (Integer, var Integer): Boolean
declare function DirectorySearch_GetColumnAsString dll "ActualDocument" (Integer, string, var Integer): string

declare function GetLastErrorMessage dll "ActualDocument" (): string

script ActiveDirectoryMail (): Boolean
var
 Server: string
 UserName: string
 Password: string

 ADs: Integer
 ReturnCode: Integer
 DefaultNamingContext: string
 DirectorySearch: Integer
 Mail: string
 DisplayName: string
 ErrorMessage: string
begin
 Server := "server"
 UserName := "user"
 Password := "pass"

 // --- Get default naming context ---
 ADs := ActiveDirectoryObject_Create("TADs", "LDAP://" + Server + "/RootDSE", UserName, Password)
 DefaultNamingContext := ADs_GetAsString(ADs, "defaultNamingContext", ReturnCode)
 if ReturnCode = 0 then
  ErrorMessage := GetLastErrorMessage()
  write(ErrorMessage)
 end
 ActiveDirectoryObject_Free(ADs)

 // --- Get users with email address ---
 DirectorySearch := ActiveDirectoryObject_Create("TDirectorySearch", "LDAP://" + Server + "/" + DefaultNamingContext, UserName, Password)

 ReturnCode := DirectorySearch_ExecuteSearch(DirectorySearch, "mail=*@*", "displayName, mail")
 if ReturnCode = 0 then
  ErrorMessage := GetLastErrorMessage()
  write(ErrorMessage)
 end

 while DirectorySearch_GetNextRow(DirectorySearch, ReturnCode) do

  DisplayName := DirectorySearch_GetColumnAsString(DirectorySearch, "displayName", ReturnCode)
  Mail := DirectorySearch_GetColumnAsString(DirectorySearch, "mail", ReturnCode)

  write(DisplayName + ": " + Mail)
 end

 ActiveDirectoryObject_Free(DirectorySearch)

 Result := True
end