ActiveDirectory

Obsluha Active Directory

Popis

Rutiny pro manipulaci s Active Directory.

Funkce

ActiveDirectoryObject_Create Vytvoří objekt Active Directory
ActiveDirectoryObject_Free Uvolní objekt Active Directory
ADs_GetAsString Vrací hodnotu atributu
DirectorySearch_ExecuteSearch Vyhledá v Active Directory
DirectorySearch_GetColumnAsString Vrací hodnotu atributu z výsledku hledání
DirectorySearch_GetNextRow Načte následující řádků z výsledku hledání

Příklady

ActiveDirectoryMail Ukázka práce s Active Directory