Base64EncodeDecode

Ukázka zakódování/dekódování Base64

Popis

Skript zakóduje řetězec do Base64 a následně jej dekóduje zpět.
declare function EncodeBase64 dll "ScriptEx" (string): string
declare function DecodeBase64 dll "ScriptEx" (string): string

script Base64EncodeDecodeScript(): boolean
var
  S: string
begin
  S := "Hello World!"

  S := EncodeBase64(S)
  write(S)

  S := DecodeBase64(S)
  write(S)

  result := true
end