CountDateTimeDifference

Spočítání časového rozdílu mezi dvěma datumy

Popis

declare procedure DateTimeDifference dll "ActualDocument" (currency, currency, var integer, var integer, var integer)
script RozdilCasu (): boolean
var
 cDatum1, cDatum2: currency
 dDatum1, dDatum2: date
 iDny, iHod, iMin: integer
 sText: string
begin
  dDatum1 := "26.4.2013 10:56"
  dDatum2 := "25.5.2013 13:46"
  cDatum1 := dDatum1
  cDatum2 := dDatum2

  DateTimeDifference(cDatum1, cDatum2, iDny, iHod, iMin)

  sText := "dny: " + iDny + ", hod: " + iHod + ", min: " + iMin
  write(sText)
  result := true
end