CreateDomDocument

Ukázka vytvoření nového DOM dokumentu

Popis

Skript vytvoří nový DOM dokument a uloží jej do XML souboru
declare function DomCreateDocument dll "ScriptEx" (integer, string, string, integer): integer
declare procedure DomFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare function DomGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
declare function DomGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string

declare function DomCreateElement dll "ScriptEx" (integer, string): integer
declare function DomCreateTextNode dll "ScriptEx" (integer, string): integer

declare function DomAppendChild dll "ScriptEx" (integer, integer): integer

declare procedure DomSetAttribute dll "ScriptEx" (integer, string, string)

declare function SaveBase64ToFile dll "ActualDocument" (string, string): integer

script CreateDomDocument(): boolean
var
 NewDocument: integer
 RootElement: integer
 TextElement: integer
 TextNode: integer
 Base64: string
begin
 NewDocument := DomCreateDocument(0, "", "root", 0)
 RootElement := DomGetIntegerProp(NewDocument, "DocumentElement")

 TextElement := DomCreateElement(NewDocument, "text")
 DomAppendChild(RootElement, TextElement)
 DomSetAttribute(TextElement, "lang", "en")
 TextNode := DomCreateTextNode(NewDocument, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit")
 DomAppendChild(TextElement, TextNode)

 TextElement := DomCreateElement(NewDocument, "text")
 DomAppendChild(RootElement, TextElement)
 DomSetAttribute(TextElement, "lang", "cs")
 TextNode := DomCreateTextNode(NewDocument, "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy")
 DomAppendChild(TextElement, TextNode)

 Base64 := DomGetStringProp(NewDocument, "Base64")
 SaveBase64ToFile("c:\Temp\New.xml", Base64)

 DomFree(NewDocument)

 result := true
end
Obsah vytvořeného XML souboru bude nasledující
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
 <text lang="en">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit</text>
 <text lang="cs">Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy</text>
</root>