Dom

Práce s XML DOM

Popis

Funkce pro manipulaci s Document Object Model (DOM).

Třída DOM Popis
TDomNode

Obecný uzel DOM - společná množina operací a vlastností libovolného uzlu

Ve skutečnosti se přímo nevyužívá, ale vždy jde o jednoho z následujících potomků.

  • TDomDocument
  • TDomElement
  • TDomText
TDomDocument Dokument DOM
TDomElement Element DOM
TDomText Textový uzel DOM
TDomNodeList Seznam obecných uzlů DOM
TDomXPathResult Výsledek vykonání XPath výrazu

Funkce

DomAppendChild Přidá uzel
DomCreateDocument Vytvoří nový dokument
DomCreateElement Vytvoří nový element
DomCreateElementNS Vytvoří nový element
DomCreateTextNode Vytvoří nový textový uzel
DomEvaluate Vykoná výraz XPath
DomFree Uvolní objekt
DomGetAttribute Vrací hodnotu atributu
DomGetElementsByTagName Vrací seznam elementů podle názvu
DomGetIntegerProp Vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo
DomGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
DomInsertBefore Vloží uzel před jiný
DomItem Vrací položku seznamu uzlů
DomRemoveChild Odebere uzel
DomReplaceChild Nahradí uzel jiným
DomSetAttribute Nastaví hodnotu atributu
DomSetStringProp Nastaví hodnotu vlastnost jako řetězec
DomSnapshotItem Vrací položku výsledku vykonání výrazu XPath

Příklady

AresBasic Ukázka přístupu do XML rozhraní IS ARES
CreateDomDocument Ukázka vytvoření nového DOM dokumentu
LoadDomDocument Ukázka načtení DOM dokumentu z XML souboru
LoadDomDocumentXPath Ukázka načtení DOM dokumentu z XML souboru pomocí XPath