CreateLinkForWeb

Generování webové stránky pro zpracování kroku workflow

Popis

Sestavení webové stránky pro zpracování kroku workflow a vygenerování odkazu na tuto stránku.
declare procedure ClearObjectsForWeb dll "ActualDocument" ()
declare procedure AddObjectForWeb dll "ActualDocument" (integer, string, string, string)
declare function CreateLinkForWeb dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): string

script CreateLink(): boolean
var
  sLink: string
begin
  ClearObjectsForWeb() // Vymazání všech objektů po minulém odkazu
  AddObjectForWeb(2, "NazevFaktury", "", "Název faktury")
  AddObjectForWeb(3, "", "Priloha", "")
  AddObjectForWeb(1, "JakDal", "Schvaluji", "Schvaluji proplacení")
  AddObjectForWeb(1, "JakDal", "RozmyslimSi", "Odložit rozhodnutí")
  AddObjectForWeb(1, "JakDal", "PredatNadrizenemu", "Rozhodne nadřízený")
  AddObjectForWeb(1, "JakDal", "Neschvaluji", "Neschvaluji")
  sLink := CreateLinkForWeb("http://mwe.firma.cz/execute.aspx", "ENTEAM_1a2s3d", "Schválení faktury", "7F12BEE4-CAC8-480D-8DAB-CBA1F78E35CD", nil)
  write(sLink)
end