CsvSelect

Ukázka výběru záznamu z CSV souboru

Popis

Skript načte a zobrazí CSV soubor ve formuláři pro výběr záznamu. Klepne-li uživatel na tlačítko "Vybrat", pak je zobrazena hodnota z prvního sloupce vybraného řádku.
declare function CsvCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare procedure CsvSetBooleanProp dll "ScriptEx" (integer, string, boolean)
declare procedure CsvSetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string, integer)
declare procedure CsvSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)
declare procedure CsvFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare procedure CsvDataSetLoadFromFile dll "ScriptEx" (integer, string)
declare function CsvDataSetGetFieldAsString dll "ScriptEx" (integer, integer): string

declare function CsvSelectFormShowModal dll "ScriptEx"(integer): integer

script CsvSelect(): boolean
var
 DS: integer
 Form: integer
 S: string
begin
 DS := CsvCreate("TCsvDataSet")
 CsvSetBooleanProp(DS, "FirstLineContainsFieldNames", true)
 CsvSetStringProp(DS, "Separator", ";")

 CsvDataSetLoadFromFile(DS, "c:\Slozka\Soubor.csv")

 Form := CsvCreate("TCsvSelectForm")
 CsvSetIntegerProp(Form, "DataSet", DS)

 if CsvSelectFormShowModal(Form) = 1 then // mrOk
  S := CsvDataSetGetFieldAsString(DS, 0)
  write("Vybrano: " + S)

  result := true
 else
  result := false
 end

 CsvFree(Form)
 CsvFree(DS)
end