Csv

Práce s CSV

Popis

Funkce pro manipulaci s daty ve formátu CSV.

Funkce

CsvCreate Vytvoří objekt
CsvDataSetFirst Nastaví ukazatel na první záznam
CsvDataSetGetFieldAsString Vrací hodnotu sloupce jako řetězec
CsvDataSetGetFieldByNameAsString Vrací hodnotu sloupce (podle jména) jako řetězec
CsvDataSetLoadFromFile Načte CSV soubor
CsvDataSetNext Posune ukazatel na následující záznam
CsvFree Uvolní objekt
CsvGetBooleanProp Vrací logickou hodnotu vlastnosti
CsvGetIntegerProp Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti
CsvGetStringProp Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti
CsvSelectFormAddColumn Přidá sloupec do formuláře pro výběr záznamu
CsvSelectFormShowModal Zobrazí formulář pro výběr záznamu
CsvSelectRecordIdx Zobrazí formulář pro výběr záznamu z CSV z masky
CsvSetBooleanProp Nastavaví logickou hodnotu vlastnosti
CsvSetIntegerProp Nastavaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
CsvSetStringProp Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti

Příklady

CsvSelect Ukázka výběru záznamu z CSV souboru