ExecuteProcess

Vytvoření procesu s nastavením parametrů

Popis

declare procedure ExecuteProcess dll "ActualDocument" (string, boolean)
declare procedure SetPropertyInt dll "ActualDocument" (string, integer)

script ExecuteProcessWithSW(): boolean
begin
 /*
  Vlastní nastavení spuštění vytvoření procesu -
  normální priorita, nová skupina procesu, bez zobrazení okna
  NORMAL_PRIORITY_CLASS = 32
  CREATE_NEW_PROCESS_GROUP = 512
  CREATE_NO_WINDOW = 134 217 728
  ----------------------------
  32 + 512 + 134 217 728 = 134 218 272
 */
 SetPropertyInt("CreationFlags", 134218272)
 ExecuteProcess("RegServer.bat", true)
 /* CreatinoFlags je smazán, pro další volání je nutné znovu nastavit
   (nebo se použije výchozí)
 /*

 /*
  CreatinoFlags není nastaven, použije se výchozí nastavení,
  tj. CREATE_NEW_PROCESS_GROUP + NORMAL_PRIORITY_CLASS
 */
 ExecuteProcess("RegServer.bat", true)
end