Other

Nezařazené

Popis

Nezařazené rutiny a příklady skriptů.

Funkce

ConvertPicture Převod formátu obrázku mezi typy bmp a jpg
ExecuteProcess Spuštění externí aplikace
GetWindowHandle Získání handle okna
HeliosGreenProcessXml Vykoná dávku v systému Helios Green
HttpGet Získá obsah webové stránky (nebo textového souboru)
HttpGetUsingChilkat Získá obsah webové stránky
IntegerDivision Vrací výsledek celočíselného dělení prvního operandu druhým
KillProcess Ukončení jiného procesu
MTBShellExecute Spustí program nebo otevře dokument podle asociace
MTBShellExecuteAndWait Spouští aplikaci přidruženou k typu souboru
ReadIglobal Načte z Delphi globální proměnnou G_iGlobal
ReadSglobal Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal
ReadSglobal2 Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal2
ReadStringFromRegistry Načte řetězec z registrů
Remainder Vrací zbytek po celočíselném dělení
ResizeJpeg Změní velikost JPEG obrázku
SendWM Zašle zprávu jiné aplikaci
SetLanguage Nastavení jazyka
Wait Čeká stanovený počet milisekund
WriteIglobal Zapíše hodnotu do pomocné proměnné G_Iglobal
WriteIntegertoRegistry Zapíše celé číslo do registrů
WriteSglobal Zapíše hodnotu do pomocné proměnné G_Sglobal
WriteValueToRegistry Zapíše hodnotu do registrů

Příklady

ExecuteProcess Vytvoření procesu s nastavením parametrů
HttpGet Získá obsah webové stránky (nebo textového souboru)