ExportLookupToCsv

Ukázka exportu číselníku do CSV

Popis

Skript exportuje zadaný číselník do konkrétního CSV souboru
declare function LookupCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare procedure LookupSetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string, integer)
declare procedure LookupFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare procedure LookupSaveToFile dll "ScriptEx" (integer, string)

script ExportLookupToCsv(): boolean
var
  ExportCsv: integer
begin
  ExportCsv := LookupCreate("TLookupExportCsv")
  LookupSetIntegerProp(ExportCsv, "LookupId", 1)
  LookupSaveToFile(ExportCsv, "c:\Temp\Export.csv")
  LookupFree(ExportCsv)

  result := true
end