Lookup

Číselníky hodnot

Popis

Funkce sloužící pro manipulaci s čiselníky hodnot.

Číselníky mohou složit jako (centrální) uložiště možných hodnot např. pro masky a skripty aplikace enTeam Workflow Manager.

Číselníky sestávají z následující typů objektů.

Objekt Třída Popis
Číselník TLookup Definuje název, pod kterým sdružuje položky a hodnoty (např. číselník poboček).
Řádek číselníku TLookupItem Představuje jednu položku v číselníku a sdružuje hodnoty (např. každá položka číselníku poboček odpovídá jedné pobočce).
Sloupec číselníku TLookupSubItemDef Představuje definici hodnoty (např. názvem) v číselníku (příkladem sloupce číselníku poboček může např. "adresa", "kontaktní údaje", ...).
Hodnota číselníku TLookupSubItem Představuje vlastní hodnotu. Každá taková hodnota je určena sloupcem (definicí) a řádkem (položkou). Tj. odpovídá tedy buňce pomyslné tabulky.

Funkce

LookupCreate Vytvoří objekt
LookupDelete Odstraní objekt
LookupFree Uvolní objekt
LookupGetBooleanProp Vrací logickou hodnotu vlastnosti
LookupGetIntegerProp Vrací celočíselnou hodnotu vlastnosti
LookupGetListItem Vrací položku seznamu
LookupGetRelatedValue Vrací související hodnotu číselníku
LookupGetStringProp Vrací řetězcovou hodnotu vlastnosti
LookupGetValues Vrací hodnoty číselníku
LookupLoad Načte objekt
LookupLoadFromFile Importuje obsah číselníku ze souboru
LookupLoadItemsByLookupId Načte řádky číselníku
LookupLoadLookups Načte číselníky
LookupLoadSubItemDefsByLookupId Načte sloupce číselníku
LookupLoadSubItemsByItemId Načte hodnoty řádku číselníku
LookupSaveToFile Exportuje číselník do souboru
LookupSaveValuesToFile Uloží hodnoty číselníku do souboru
LookupSetBooleanProp Nastavaví logickou hodnotu vlastnosti
LookupSetIntegerProp Nastavaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
LookupSetStringProp Nastavaví řetězcovou hodnotu vlastnosti
LookupStore Uloží objekt

Příklady

ExportLookupToCsv Ukázka exportu číselníku do CSV
ImportLookupFromCsv Ukázka importu obsahu číselníku z CSV
NewLookup Ukázka založení nového číselníku
ReadLookup Ukázka přečtení existujícího číselníku