GetAttachmentsFromDms

Uložení příloh z enTeam DMS na disk

Popis

Skript provede vyhledávací dotaz do archivu enTeam DMS a pro vyhovující dokumenty uloží přílohy na disk.
declare function Dms_ExecuteQuery dll "ActualDocument" (string, var integer, pointer): integer
declare function Dms_GetDocument dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
declare function DmsDocument_GetAspectByName dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
declare function DmsDocument_GetAttachmentCount dll "ActualDocument" (integer): integer
declare function DmsDocument_GetAttachment dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
declare function DmsAttachment_GetFile dll "ActualDocument" (integer, string): integer
declare function Dms_Release dll "ActualDocument" (integer): integer
declare function DmsAttachment_GetStrProperty dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string

script GetXFromMdms (): boolean
var
 DocCount: integer // Počet dokumentů
 QryRes, DocDesc, Attachment: integer // Identifikátory objektů
 I, J: integer // Řídící proměnné
 AspIndex: integer // Index aspektu
 AspValue: string // Hodnota aspektu
 IntSuccess: integer // Výsledek zpracování
 AttCount: integer // Počet příloh dokumentu
 FileName: string // Soubor na disku
 AttName: string // Název přílohy dokumentu
begin
 QryRes := Dms_ExecuteQuery("dokument_nazev=""*Logo*""", DocCount, actualdocument)
 if QryRes > 0 then
  for I := 0 to DocCount - 1 do
   DocDesc := Dms_GetDocument(QryRes, I)
   if DocDesc > 0 then
    AspValue := DmsDocument_GetAspectByName(DocDesc, "dokument_nazev", AspIndex)
    if AspIndex > -1 then
     write(AspValue)
    else
     write("Tento aspekt neexistuje")
    end

    AttCount := DmsDocument_GetAttachmentCount(DocDesc)
    for J := 0 to AttCount - 1 do
     Attachment := DmsDocument_GetAttachment(DocDesc, J)
     if Attachment > 0 then
      // AttCreatedBy := DmsAttachment_GetStrProperty(Attachment, "CreatedBy", IntSuccess)
      // AttType := DmsAttachment_GetStrProperty(Attachment, "Type", IntSuccess)
      AttName := DmsAttachment_GetStrProperty(Attachment, "Name", IntSuccess)
      FileName := "c:\Temp\Dms\" + AttName
      IntSuccess := DmsAttachment_GetFile(Attachment, FileName)
      write(FileName)
     else
      write("Příloha nebyla nalezena")
     end
    end
   end
  end
  Dms_Release(QryRes)
 end
end