DMS

Komunikace s enTeam DMS

Popis

Funkce a procedury určené pro komunikaci s enTeam DMS.

Funkce

AddAspect Přidává aspekt k archivovanému dokumentu
ClearAspects Smaže aspekty archivovaného dokumentu
DmsAttachment_GetFile Uloží přílohu dokumentu na disk
DmsAttachment_GetStrProperty Vrací hodnotu vlastnosti přílohy dokumentu
DmsDocument_GetAspectByName Vrátí hodnotu aspektu
DmsDocument_GetAttachment Vrací přílohu dokumentu
DmsDocument_GetAttachmentCount Vrací počet příloh dokumentu
Dms_ExecuteQuery Provede dotaz do DMS
Dms_GetDocument Vrátí dokument z DMS
Dms_Release Uvolní DMS objekt
DocumentArchiveToDMS Archivuje soubor(y) do DMS

Příklady

ArchiveFileToDMS Archivuje dokument do systému enTeam DMS
GetAttachmentsFromDms Uložení příloh z enTeam DMS na disk