GetUserList

Získání seznamu ID uživatelů

Popis

declare function GetUserList dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
declare function GetUserListGuid dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
declare procedure StringToTextFile dll "ActualDocument" (string, string)
declare procedure GetTemp dll "ActualDocument" (string)
declare procedure FileDelete dll "ActualDocument" (string)

script GetUserList(): boolean
var
 sTempDir: string
 sUsersTempFile: string
 sFormat: string
 sUserList: string
 sUserGuid: string
 uUser: user
begin
 GetTemp(sTempDir)
 sUsersTempFile := sTempDir + "\user_list.txt"
 sFormat := "%FirstName% %Name% (%Position%)"
 sUserList := GetUserList("", sFormat, "%enter%", actualdocument)
 StringToTextFile(sUserList, sUsersTempFile)

 /* Maska obsahující výběrový seznam s proměnnou wkf.SelectedUser získaný 
   ze souboru "user_list.txt" */
 idx("mask")

 sUserGuid := GetUserListGuid("", sFormat, wkf.SelectedUser, actualdocument)
 uUser := GetUserByID(sUserGuid)

 FileDelete(sUsersTempFile)
end