User

Aplikace enTeam User

Popis

Funkce a procedury pro práci s aplikací enTeam User.

Funkce

Absence Zjištění nepřítomnosti
AddProxy Nastavení zastupování
CloseMUser Uzavře připojení k enTeam User
CloseMUserExt Ukončí připojení na aplikaci enTeam User
DeleteProxy Odstraní uživateli zvoleného zástupce
GetAttribute Načte hodnotu atributu
GetAttributeValueFromTemplate Ze zadané role načte hodnotu jejího atributu
GetMUserSystemConfiguration Přečtení systémového nastavení z aplikace enTeam User
GetPass Načte heslo aktuálně přihlášeného uživatele
GetSimilarTemplates Vrací seznam podobných rolí, které má uživatel zadaný svým ID
GetUserGuidListByTemplate Vrací seznam GUID všech uživatelů ze zadané role
GetUserIDbyX Najde ID uživatele dle některé z jeho vlastností
GetUserInfoExt Načte parametry z modulu enTeam User
GetUserList Ze zadaných rolí vytvoří seznam uživatelů ve stanoveném formátu
GetUserListGuid Ze zadaného řetězce identifikuje uživatele
GetUsersByRole Zobrazí uživatele podle role a nechá jednoho vybrat
GetUsersListByRole Zobrazí uživatele enTeam podle role - výstupem je více uživatelů
IsUserActive Zjistí, zda uživatel je aktivní
MUser_AddTempleteToUser Přidá uživateli roli
MUser_Connect Vytvoří připojení k enTeam User
MUser_CreateUser Založí nového uživatele do enTeam User
MUser_Disconnect Odpojí se od enTeam User
MUser_FreeObject Provede uvolnění objektu
MUser_GetDepartmentByName Vyhledá oddělení v enTeam User
MUser_GetPropertyDate Vrací datumovou vlastnost objektu
MUser_GetPropertyInt Nastaví vlastnost objektu
MUser_GetPropertyStr Nastaví vlastnost objektu
MUser_GetUserById Vrátí uživatele dle ID z enTeam User
MUser_GetUserProxy Načtení zástupce uživatele
MUser_SetPropertyDate Nastaví datumovou vlastnost objektu
MUser_SetPropertyInt Nastaví celočíselnou vlastnost objektu
MUser_SetPropertyStr Nastaví vlastnost objektu
MUser_StoreUser Uloží změny uživatele
OpenMUser Vytvoří připojení na aplikaci enTeam User
OpenMUserExt Připojí se k enTeam User
SaveUsersToFileExt Uloží do souboru seznam uživatelů
SelectUserFromDialog Otevře dialog se seznamem uživatelů
SelectUserFromDialogEx Zobrazí dialog pro výběr uživatele
SelectUsersAndRoleFromTree Umožňuje vybrat role a uživatele ze stromu rolí a uživatelů
SetAbsent Nastavení nepřítomnosti uživateli
SetAttribute Nastaví hodnotu atributu
SetUserInfoExt Nastavení parametrů uživatele
SignOnUser Zjistí ID aktuálně přihlášeného uživatele

Příklady

GetUserGuidListByTemplate Získání seznamu GUIDů
GetUserList Získání seznamu ID uživatelů
ProxyEmails Zjištění e-mailových adres všech zástupců uživatele