HttpGet

Získá obsah webové stránky (nebo textového souboru)

Popis

declare function HttpGet dll "ActualDocument" (string, boolean): string

script HttpGet(): boolean
var
  sReqDate: string
  sUrl: string
  sFullList: string
begin
  sReqDate := "12.04.2013"

  sUrl := "http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/" +
      "kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=" + sReqDate

  sFullList := HttpGet(sUrl, true)
  write(sFullList)
end