NewLookup

Ukázka založení nového číselníku

Popis

Skript založí nový číselník a naplní jej sloupci a hodnotami
declare function LookupCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare procedure LookupFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare function LookupGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer

declare procedure LookupSetBooleanProp dll "ScriptEx" (integer, string, boolean)
declare procedure LookupSetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string, integer)
declare procedure LookupSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)

declare procedure LookupStore dll "ScriptEx" (integer)

script NewLookup(): boolean
var
 Lookup: integer
 LookupId: integer
 SubItemDef: integer
 SubItemDefId1: integer
 SubItemDefId2: integer
 I: integer
 Item: integer
 ItemId: integer
 SubItem: integer
begin
 Lookup := LookupCreate("TLookup")

 LookupSetStringProp(Lookup, "Name", "Nový číselník")
 LookupSetStringProp(Lookup, "Description", "Popis nového číselníku")

 LookupStore(Lookup) // Číselník vytvořen

 LookupId := LookupGetIntegerProp(Lookup, "Id")

 LookupFree(Lookup)

 // ---------------------------------------------------------------------------

 SubItemDef := LookupCreate("TLookupSubItemDef")

 // --

 LookupSetIntegerProp(SubItemDef, "LookupId", LookupId)

 LookupSetStringProp(SubItemDef, "Name", "Sloupec 1")
 LookupSetStringProp(SubItemDef, "Description", "Popis sloupce č. 1")

 LookupStore(SubItemDef) // Přidán sloupec 1

 SubItemDefId1 := LookupGetIntegerProp(SubItemDef, "Id")

 // --

 LookupSetStringProp(SubItemDef, "Name", "Sloupec 2")
 LookupSetStringProp(SubItemDef, "Description", "Popis sloupce č. 2")

 LookupSetBooleanProp(SubItemDef, "New", true) // Vynutit INSERT INTO
 LookupStore(SubItemDef) // Přidán sloupec 2

 SubItemDefId2 := LookupGetIntegerProp(SubItemDef, "Id")

 // --

 LookupFree(SubItemDef)

 // ---------------------------------------------------------------------------

 Item := LookupCreate("TLookupItem")
 SubItem := LookupCreate("TLookupSubItem")

 // --

 for I := 0 to 2 do
  LookupSetIntegerProp(Item, "LookupId", LookupId)
  LookupSetIntegerProp(Item, "Order", I)

  LookupSetBooleanProp(Item, "New", true) // Vynutit INSERT INTO
  LookupStore(Item) // Přidán řádek

  ItemId := LookupGetIntegerProp(Item, "Id")

  // -------------------------------------------------------------------------

  LookupSetIntegerProp(SubItem, "ItemId", ItemId)
  LookupSetIntegerProp(SubItem, "DefId", SubItemDefId1)

  LookupSetStringProp(SubItem, "Value", "Hodnota " + (I + 1) + "1")

  LookupSetBooleanProp(SubItem, "New", true) // Vynutit INSERT INTO
  LookupStore(SubItem) // Přidána hodnota sloupce 1

  // --

  LookupSetIntegerProp(SubItem, "DefId", SubItemDefId2)

  LookupSetStringProp(SubItem, "Value", "Hodnota " + (I + 1) + "2")

  LookupSetBooleanProp(SubItem, "New", true) // Vynutit INSERT INTO
  LookupStore(SubItem) // Přidána hodnota sloupce 2
 end

 // --

 LookupFree(SubItem)
 LookupFree(Item)

 // ---------------------------------------------------------------------------

 result := true
end