OpenDocument

Kopírování dat mezi XLS soubory

Popis

Otevře dva soubory (zdrojový pouze pro čtení), přečte hodnotu buňky a zapíše ji do cílového souboru, který je následně uložen jako nový soubor.
declare procedure OO_Open dll "ActualDocument" (string, boolean)
declare procedure OO_Open2 dll "ActualDocument" (string, boolean)
declare procedure OO_CalcRead dll "ActualDocument" (integer, integer, string)
declare procedure OO_CalcWrite2 dll "ActualDocument" (integer, integer, string)
declare procedure OO_Close2 dll "ActualDocument" (string, string, string)

script Test_OO(): void
var
  Hodnota: string
begin
  OO_Open("c:\pokus.xls", true) // Otevření souboru "c:\pokus.xls" pouze pro čtení 
  OO_Open2("c:\druhysesit.xls", false) // Otevření souboru "c:\druhysesit.xls" pouze zápis  
  OO_CalcRead(2, 1, Hodnota) // Čtení buňky C2 ze souboru "c:\pokus.xls"
  OO_CalcWrite2(4, 2, Hodnota) // Zápis buňky E3 do souboru "c:\druhysesit.xls"   
  OO_Close2("c:\pokus2.xls", "xls", "") // Uložení upraveného souboru "c:\druhysesit.xls" jako "c:\pokus2.xls"
end