OpenOffice

Komunikace s OpenOffice

Popis

Procedury a funkce umožnují čtení a zápis do produktů OpenOffice.

Funkce

OO_CalcCopyCell Zkopíruje buňku
OO_CalcRead Přečte text z určeného políčka v Calc (Excel) dokumentu
OO_CalcRead2 Přečte text z určeného políčka v druhém Calc (Excel) dokumentu
OO_CalcWrite Zapíše text na určené políčko v Calc (Excel) dokumentu
OO_CalcWrite2 Zapíše text na určené políčko v druhém Calc (Excel) dokumentu
OO_Close Uloží a zavře dokument v OpenOffice
OO_Close2 Uloží a zavře druhý dokument v OpenOffice
OO_Open Otevře dokument v OpenOffice
OO_Open2 Otevře druhý dokument v OpenOffice
OO_WriterBold Umožní psát text do dokumentu tučně
OO_WriterColor Umožní nastavit barvu textu
OO_WriterItalic Umožní psát text do dokumentu kurzívou
OO_WriterReplaceAll Nahradí všechny výskyty slova
OO_WriterWrite Zapíše text do Writer dokumentu

Příklady

OpenDocument Kopírování dat mezi XLS soubory