PropertyOverview

Zobrazí přehled všech uživatelských proměnných v databázi

Popis

declare procedure ShowPropertyOverview dll "ActualDocument" (boolean)

script TEST_ShowPropertyFromDB (): Boolean
begin
  ShowPropertyOverview(false)
end