Deprecated

Vyřazené

Popis

Vyřazené procedury a funkce.

Funkce

AB_CreateObject Vrátí novou instanci objektu DataObject
AB_DataObjectUpdate Slouží k opravě business objektů
AB_GetRoll Získání číselníku ze systému ABRA Gx
AB_GetValues Zkusí načíst z databáze ABRA Gx objekt s identifikátorem OBJID
AB_Login Založení objektu Application a přihlášení uživatele
AB_ObjDataGetValueByName Vrátí hodnotu z ObjectData podle jména
AB_ObjDataSetValueByName Nastaví dle jména hodnotu vlastnosti objektu
AB_RollSelectDialog Získání a zobrazení číselníku ze systému ABRA Gx
AddDocumentFromHDD Přiložení přílohy z disku
AddEmailUserToProccess Přidá e-mailového uživatele do aktuálního procesu
AddEmailUserToProccessExt Přidá e-mailového uživatele do aktuálního procesu
AddTextToProcess Přidá text do libovolného procesu
AddTextWithODCLinkToProcess Přidá text s odkazy přes protokol MTBODC do libovolného procesu
AttachmentArchive Zaarchivuje přílohu procesu určenou klíčem nebo názvem
ChangeEscalation Změní max. dobu pro eskalaci u uzlu, který je dán názvem
ChangeEscalationInDocCont Změní, nebo přečte max. dobu pro eskalaci u uzlu v libovolném procesu
ChangeScheduleInDocCont Změní, nebo přečte délku zvolené eskalace u uzlu v libovolném procesu
CreateMTBProcess Založí proces
CreateProcessLinkByProtocol Vloží do procesu HTML odkaz na jiný proces pomocí protokolu MTBODC
Decrypt V součastnosti je nutné použít funkci KWdecrypt
DeleteDocFromPubFolder Vymaže proces ze sdílené složky
DoCancelRequest_Create Vytvoří požadavek na stornování zásilky
DocumentExist Test na existenci souboru
DocumentExport Export přílohy
DocumentExportByIDExt Exportuje přílohu procesu na disk
DocumentExportExt2 Export dokumentu
DocumentImport Import dokumentu do procesu
DocumentModifyName Změní název přílohy v procesu
DocumentSelectFromAnotherProcessExt Importuje přílohu procesu
DocumentSelectToStr Vrátí seznam příloh z procesu
DocumentSelectToStrMax Vrátí seznam příloh z procesu
DocumentSelectWithID Vybere dokument ze seznamu ID dokumentů
DoRequest_Send Odešle specifikovaný požadavek
DoSendRequest_AddFile Přidá soubor do požadavku na odeslání zásilky
DoSendRequest_Create Vytvoří požadavek na odeslání zásilky
Do_Free Uvolní objekt
Do_GetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti objektu
Do_SetStringProp Nastaví hodnotu vlastnosti objektu
Encrypt V součastnosti je nutné použít funkci KWencrypt
ExcelListOpen Otevře list v dokumentu excelu
Execute Spuštění externí aplikace
ExecuteStepInActualProcess Provede pracovní krok v právě otevřeném procesu
ExportFromTemplates Exportuje vzorový dokument na disk
ExportFromTemplatesWithDialog Export vybraného vzorového dokumentu na disk
FileExist Testuje existenci souboru
ForwardStepInActualProcess Převede pracovní krok v právě otevřeném procesu na uživatele "sdílené složky"
GetFromStringList Načte jednu hodnotu ze seznamu hodnot
GetFromStringListExt Vykopíruje substring z řetězce
GetProcessList Načte seznam procesů dle filtru
GetProcessListExt Nevizuálně vytvoří seznam ID procesů, které splňují zadanou podmínku
GetReferenceNumber Vrací nové pořadové číslo
GetReferenceNumberWithYears Vrací nové pořadové číslo
GetStrPropertyDescription Zjištění popisu proměnné
GetStrPropertyFromDB Zápis uživatelské proměnné do databáze
GetUserInfo Načte informace o uživateli
GetVariable Načte hodnotu proměnné
GetVariableExt Načte hodnotu proměné z libovolného procesu
GetWKFnames Vrátí seznam dostupných workflow
GetWKFstepList Zjistění seznamu kroků
HtmlTextFromDocCont Načte z libovolného procesu text v HTML formátu zapsaný v protokolu
LongTextFromDocCont Načte z libovolného procesu dlouhý text zapsaný v protokolu
ModifyNameAndClass Umožňuje změnit název procesu a jeho třídu
MoveDocument Přesune proces do jiné složky
MoveDocumentExt Přesune proces ze složky do složky
ProjektyKadel Text
PropertyFromDBConnect Slouží pro připojení k databázi před voláním souvisejících funkcí
PropertyFromDBDisconnect Slouží k odpojení od databáze po připojení pomocí funkce PropertyFromDBConnect
QuestionDialog3way Text
ReadFromTextFile Načte řádku z textového souboru
ReplaceStr Nahradí v řetězci podřetězec jiným řetězcem
SaveUsersToFile Uloží do souboru seznam uživatelů
SelectDirectory Výběr adresáře pomocí dialogového okna
SelectDocumentFromHDD Zobrazí pohled na disk a nechá uživatele vybrat jeden soubor
SendSMS Odesílání SMS již není podporováno! Odešle SMS prostřednictvím služby SendSMS
SetMailSettings Upraví nastavení elektronické pošty
SetState Nastavuje možnosti uživateli procesu
SetStrPropertyDescription Zápis popisu uživatelské proměnné
SetStrPropertyFromDB Zápis uživatelské proměnné do databáze
SetUserInfo Nastavení vlastností uživatele
SetVariable Nastaví hodnotu proměnné
SetVariableExt Nastaví hodnotu proměné v libovolném procesu
SetVariableInActualProcess Nastaví hodnotu proměné
ShowDialogFileFromHDD Zobrazí okno s pohledem na disk a nechá uživatele vybrat jeden soubor
ShowPropertyOverview Zobrazení přehledu všech uživatelských proměnných v databázi
TextFromDocCont Načte z libovolného procesu text zapsaný v protokolu
WordLock Uzamkne dokument heslem
WordTableInsert Vloží text do tabulky v dokumentu

Příklady

ConnectToDB Připojení k databázi
PropertyName Zjistí popis proměnné
PropertyOverview Zobrazí přehled všech uživatelských proměnných v databázi
SendSMS Odesílání SMS již není podporováno! Ukázka odeslání SMS
StringPropertyFromDB Získání hodnoty trvale uložené uživatelské proměnné z databáze.
StrPropertyDescription Ukázka nastavení a získání popisu uživatelské proměnné