ProxyEmails

Zjištění e-mailových adres všech zástupců uživatele

Popis

/*
 Skript pro zjištění e-mailových adres všech zástupců uživatele
*/
declare function MUser_Connect dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
declare function MUser_Disconnect dll "ActualDocument" (): integer
declare function MUser_FreeObject dll "ActualDocument" (var integer): integer
declare function MUser_GetPropertyInt dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): integer
declare function MUser_GetPropertyStr dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
declare function MUser_GetUserById dll "ActualDocument" (string): integer
declare function MUser_GetUserProxy dll "ActualDocument" (integer, integer): integer

script ProxyEmails(): void
var
 Res, RC: integer // Návratové kódy
 Participant, Proxy: integer // Identifikátory objektů
 UserId: string // ID uživatele
 ProxyCount: integer // Počet zástupců
 I: integer // Index
 Email: string // E-mailová adresa
begin
 Res := MUser_Connect("", "", actualdocument) // Připojení k enTeam User
 if Res = 1 then
  UserId := actuser.UserId
  Participant := MUser_GetUserById(UserId) // Načtení objektu uživatele
  if Participant > 0 then
   ProxyCount := MUser_GetPropertyInt(Participant, "ProxyCount", RC) // Počet zástupců
   for I := 0 to ProxyCount - 1 do
    Proxy := MUser_GetUserProxy(Participant, I) // Objekt zástupce
    if Proxy > 0 then
     Email := MUser_GetPropertyStr(Proxy, "EmailAddress", RC) // Načtení e-mailové adresy zástupce
     // Odeslání e-mailu
     // ...

     MUser_FreeObject(Proxy) // Uvolnění objektu zástupce
    end
   end

   MUser_FreeObject(Participant) // Uvolnění objektu uživatele
  end

  MUser_Disconnect() // Odpojení od enTeam User
 end
end