ReadLookup

Ukázka přečtení existujícího číselníku

Popis

Skript přečte a zobrazí obsah existujícího číselníku (název, popis, sloupce a hodnoty v řádcích)
declare function LookupCreate dll "ScriptEx" (string): integer
declare procedure LookupFree dll "ScriptEx" (var integer)

declare function LookupGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
declare function LookupGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string

declare procedure LookupSetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string, integer)

declare procedure LookupLoad dll "ScriptEx" (integer)
declare procedure LookupLoadSubItemDefsByLookupId dll "ScriptEx" (integer, integer)
declare procedure LookupLoadItemsByLookupId dll "ScriptEx" (integer, integer)
declare procedure LookupLoadSubItemsByItemId dll "ScriptEx" (integer, integer)

declare function LookupGetListItem dll "ScriptEx" (integer, integer): integer

declare procedure GetEnter dll "ActualDocument" (string)

script ReadLookup(): boolean
var
 CRLF: string
 SEPARATOR: string
 LookupId: integer
 Lookup: integer
 S: string
 DefList: integer
 DefId: integer
 Def: integer
 I, J, K: integer
 ItemList: integer
 ItemId: integer
 Item: integer
 SubItemList: integer
 SubItem: integer
begin
 GetEnter(CRLF)

 SEPARATOR := " | "

 // ---------------------------------------------------------------------------

 LookupId := 21
 Lookup := LookupCreate("TLookup")
 LookupSetIntegerProp(Lookup, "Id", LookupId)
 LookupLoad(Lookup)

 S := "Název: " + LookupGetStringProp(Lookup, "Name") + CRLF
 S += "Popis: " + LookupGetStringProp(Lookup, "Description") + CRLF
 S += CRLF

 LookupFree(Lookup)

 // ---------------------------------------------------------------------------

 DefList := LookupCreate("TLookupSubItemDefList")
 LookupLoadSubItemDefsByLookupId(DefList, LookupId)

 for I := 0 to LookupGetIntegerProp(DefList, "Count") - 1 do
  if I > 0 then
   S += SEPARATOR
  end

  Def := LookupGetListItem(DefList, I)

  S += LookupGetStringProp(Def, "Name")
 end

 S += CRLF
 S += CRLF

 // --

 ItemList := LookupCreate("TLookupItemList")
 LookupLoadItemsByLookupId(ItemList, LookupId)

 SubItemList := LookupCreate("TLookupSubItemList")

 for I := 0 to LookupGetIntegerProp(ItemList, "Count") - 1 do
  Item := LookupGetListItem(ItemList, I)
  ItemId := LookupGetIntegerProp(Item, "Id")

  LookupLoadSubItemsByItemId(SubItemList, ItemId)

  for J := 0 to LookupGetIntegerProp(DefList, "Count") - 1 do
   if J > 0 then
    S += SEPARATOR
   end

   Def := LookupGetListItem(DefList, J)
   DefId := LookupGetIntegerProp(Def, "Id")

   for K := 0 to LookupGetIntegerProp(SubItemList, "Count") - 1 do
    SubItem := LookupGetListItem(SubItemList, K)

    if DefId = LookupGetIntegerProp(SubItem, "DefId") then
     S += LookupGetStringProp(SubItem, "Value")
     break
    end
   end
  end

  S += CRLF
 end

 LookupFree(SubItemList)
 LookupFree(ItemList)
 LookupFree(DefList)

 // ---------------------------------------------------------------------------

 write(S)

 result := true
end