SendMtbEmail

Ukázka odeslání e-mailu z aplikace enTeam Workflow Manager

Popis

declare procedure GetEnter dll "ActualDocument" (string)
declare procedure CreateMtbMail dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, pointer)

script TEST_SendMtbMail (): Boolean
var
 sRecipients, sCcRec, sBccRec, sSubject, sBody, sAttachs, sDocKey, sParams, sEnter: String
begin
 GetEnter(sEnter)

 sRecipients := "prijemce1@leviom.cz;prijemce2@leviom.cz"
 sCcRec := ""
 sBccRec := ""
 sSubject := "Předmět zprávy"
 sBody := "Dobrý den, " + sEnter +
      "rád bych otestoval emailovou zprávu."
 sParams := ""
 sAttachs := "c:\Temp\test.PNG;c:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Obrázky\Ukázky obrázků\Západ slunce.jpg"
 // sDocKey := "" // vytvoří nový proces
 // sDocKey := "ENTEAM_000008U" // připojí email ke konkrétnímu procesu
 sDocKey := "ActualDocument" // přopojí email k aktuálnímu procesu

 CreateMtbMail(sRecipients, sCcRec, sBccRec, sSubject, sBody, sAttachs, sDocKey, sParams, ActualDocument)

 // volání bez odkazu na ActualDocument
 // sDocKey := ""
 // CreateMtbMail(sRecipients, sCcRec, sBccRec, sSubject, sBody, sAttachs, sDocKey, sParams, nil)

 write("skript nyní pokračuje...")
end