SendSMS

Odesílání SMS již není podporováno! Ukázka odeslání SMS

Popis

sSMS := "<?xml version=" + x + "1.0" + x + " encoding=" + x + "windows-1250" + x + " ?>"
sSMS += "<sms>"
sSMS += "<sender>enTeam</sender>"
sSMS += "<target_number>+420608608340</target_number>"
s := TextWithoutDiacritics("Toto je text odeslané SMS zprávy")
sSMS += "<text>" + s + "</text>"
sSMS += "<customer_application>Testování SMS</customer_application>"
sSMS += "</sms>"
iRC := SendSMS("jmeno", "heslo", sSMS)