SetEscalation

Ukázka úprav eskalací

Popis

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, wkf.DocID, "eskalace_text", "", 0, false, false)
// založí novou eskalaci typ 0, která spustí skript "eskalace_text" v procesu s ID wkf.DocID

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, wkf.DocID, "Výběr termínu", "", 1, false, false)
// založí novou eskalaci typ 1, která spustí krok "Výběr termínu" v procesu s ID wkf.DocID

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, wkf.docID, "Tento text zapíše do procesu", "", 2, false, false)
// založí novou eskalaci typ 2, která zapíše do procesu s ID wkf.docID text.

SetEscalation(escalationID, datum, cas, wkf.docID, "Tento text zapíše do procesu", "#H:red", 2, false, false)
// založí novou eskalaci typ 2, která zapíše do procesu s ID wkf.docID text červeně a označí jako změněný.

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, sfoo, "c:\program.exe", "#X#R:D1", 3, false, false)
// založí novou eskalaci typ 3, která spustí spustí soubor v zadaný čas s okakováním každý den.

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, sfoo, "c:\m\bin\mscheduler.exe", "#X#Z#R:N1", 4, false, false)
// obdoba eskalace typu 3, s tím rozdílem, že se v seznamu eskalací nezobrazuje mezi ostatními. Před pokračováním čeká na ukončení tohoto programu.

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, sfoo, "`/t:toto je nazev` /c:trida", "#E:názevPrvníhoKroku", 5, false, false)
// založí eskalaci typu 5, která založí proces funkcí CreateMTBprocess.

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, wkf.docID, "nazev_kroku$$$Tento text bude zapsán do procesu", "", 6, false, false)
// zapise text do procesu jen pokud zadany krok nebyl dokončen, když je wkf dokončeno tak se eskalace nastaví na dokončenou.

escalationID := -1
SetEscalation(escalationID, datum, cas, wkf.docID, "nazev_kroku$$$nazev_skriptu", "", 7, false, false)
// dojde ke spuštění libovolného skriptu jen pokud zadany krok nebyl dokončen, když je wkf dokončeno tak se eskalace nastaví na dokončenou.