Escalation

Úpravy eskalací

Popis

Procedury a funkce umožnují nastavovat doby eskalací.

Funkce

DeleteEscalationByID Smaže eskalaci zadanou svým ID
FinishEscalationByID Označí eskalaci zadanou svým ID jako dokončenou
GetEscalationPropertyDT Vrátí datovou vlastnost eskalace
GetEscalationPropertyInt Vrátí celočíselnou vlastnost eskalace
GetEscalationPropertyStr Vrátí textovou vlastnost eskalace
RunAllValidEscalation Spustí všechny naplánované eskalace
SetEscalation Vytvoří, nebo edituje eskalaci
ShowEscalation Zobrazí zadané eskalace

Příklady

SetEscalation Ukázka úprav eskalací