ShowMDataMainDlgExt

Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu

Popis

declare function OpenMdata dll "ActualDocument" (pointer): boolean
declare function CloseMdata dll "ActualDocument" ():boolean
declare function ShowMDataMainDialogExt dll "ActualDocument" (boolean, integer, string, string): integer
declare function GetMdataObjectValueStr dll "ActualDocument" (string, string):boolean

script TEST_ShowMDataMainDlgExt (): Boolean
var
 iViewType, iSel: Integer
 sValue: String
begin
 OpenMdata(ActualDocument)

 // postupně všechny možné pohledy (1-6)
 for iViewType := 1 to 6 do
  write("ViewType: " + iViewType)

  // singleselect, žádný výchozí výběr kontaktů
  iSel := ShowMDataMainDialogExt(false, iViewType, "", "")

  if iSel = 1 then // vybrána jedna osoba
   GetMdataObjectValueStr("stdSurname", sValue) // získání příjmení
   write(sValue)
  end

  if iSel = 2 then // vybrána jedna společnost
   GetMdataObjectValueStr("comp_stdCompany", sValue) // získání názvu spol.
   write(sValue)
  end
 end

 CloseMdata()
end