CRM

Napojení na centrální adresář enTeam CRM

Popis

Napojení na centrální adresář enTeam CRM

Funkce

CloseMdata Funkce sloužící k odpojení od enTeam CRM
CloseMdataSlow Ukončí napojení na enTeam CRM
CreateRelation Vytvoří vztah mezi osobou a firmou
CreateRelationExt Vytvoří vztah mezi osobou a firmou
FindMdataObjecByUniqueStr Vyhledá objekt osoby či firmy a otevře jej
FindMdataObjectListByFieldValue Vyhledá seznam objektů osob či firem
FindMdataObjectListByFilter Vyhledá seznam objektů osob či firem
GetMdataListCount Načte počet objektů
GetMDataObjectByIndex Nastaví enTeam CRM objekt pro čtení dle jeho indexu
GetMdataObjectFirstRelation Na vybrané osobě/firmě nalezne první relaci
GetMdataObjectNextRelation Na vybrané osobě/firmě nalezne další relaci
GetMdataObjectValueBool Čtení logické hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueDate Čtení datumové hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueFlt Čtení číselné hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueInt Čtení celočíselné hodnoty z osoby, firmy či relace
GetMdataObjectValueStr Čtení textové hodnoty (string) z osoby, firmy či relace
GetMDataPredefinedValues Načte seznam předdefinovaných hodnot pro zvolenou enTeam CRM položku
MDataSetActivity Nastaví poslední aktivitu kontaktu/společnosti
OpenMdata Slouží k připojení na enTeam CRM
OpenMdataObject Slouží k otevření objektu firmy, osoby či relace
OpenMdataSlow Vytvoří napojení na enTeam CRM
PrepareMdataObject Vytvoří v enTeam CRM novou osobu/firmu
ReadMdataContact Načte údaje kontaktu z enTeam CRM do listboxu
SelectFromSelected Zobrazí dialog pro výběr záznamů z enTeam CRM
SelectPersonFromCompanyDlg Zobrazí seznam společeností a ze zvolené společnosti nechá vybrat kontakt
SetMdataObjectValueBool Slouží pro zápis logické hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueDate Slouží pro zápis datumové hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueFlt Slouží pro zápis číselné hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueInt Slouží pro zápis celočíselné hodnoty objektu osoby, firmy či relace
SetMdataObjectValueStr Slouží pro zápis textové hodnoty objektu osoby, firmy či relace
ShowMainDlgWithCompanySelection Zobrazí dialog enTeam CRM se zaškrtaným výběrem firem
ShowMainDlgWithContactSelection Zobrazí dialog enTeam CRM se zaškrtaným výběrem osob
ShowMdataMainDialog Zobrazí dialog pro výběr (osoby či firmy)
ShowMDataMainDialogExt Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu
StoreMdataObject Slouží k potvrzení změn provedených na objektu osoby, firmy či relace

Příklady

SetActivity Nastavení aktivity
ShowMDataMainDlgExt Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu