StrPropertyDescription

Ukázka nastavení a získání popisu uživatelské proměnné

Popis

declare function SetStrPropertyDescription dll "ActualDocument" (string, string): integer
declare function GetStrPropertyDescription dll "ActualDocument" (string): string

script TEST_SetStrPropertyDescription (): Boolean
var
 iRes: Integer
 sRes: String
begin
 iRes := SetStrPropertyDescription("nazev_promenne",
  "Proměnná slouží k demonstračním účelům.")
 // návratové hodnoty jsou stejné jako v případě metody SetStrPropertyFromDB
 if iRes < 4 then
  // popis byl zapsán, následuje jeho zpětné načtení...
  sRes := GetStrPropertyDescription("nazev_promenne")
  write(sRes)
 end
end