StringPropertyFromDB

Získání hodnoty trvale uložené uživatelské proměnné z databáze.

Popis

declare function GetStrPropertyFromDB dll "ActualDocument" (string): string
declare function SetStrPropertyFromDB dll "ActualDocument" (string, string): integer

script TEST_PropertyFromDB (): Boolean
var
 iRes: Integer
 sRes: String
begin
 iRes := SetStrPropertyFromDB("nazev_promenne", "tralala")

 if iRes <> 0 then
  // v pořádku
  write("Hodnota byla úspěšně zapsána.")
 else
  // nějaký problém nebo upozornění...
  if iRes = 1 then
   write("Hodnota byla oříznuta na svou maximální délku.")
  end
  if iRes = 2 then
   write("Název vlastnosti byl oříznut na svou maximální délku.")
  end
  if iRes = 3 then
   write("Název i hodnota byly oříznuty na své maximální délky.")
  end
  if iRes = 4 then
   write("Připojení k databázi se nezdařilo.")
  end
  if iRes = 5 then
   write("Vložení (INSERT) do databáze se nezdařil.")
  end
  if iRes = 6 then
   write("Aktualizace (UPDATE) v databázi se nezdařila.")
  end
  if iRes = 7 then
   write("Nastala neznámá chyba.")
  end
 end

 sRes := GetStrPropertyFromDB("nazev_promenne")
 write(sRes)
end