WriteDateAsWords

Převede datum na zápis slov

Popis

var
  sDatum, sSlovne: string
  dDatum: date
begin
  //zadáno textově:
  dDatum := 0
  sDatum := "1.1.1983"
  sSlovne := DateAsWords(dDatum, sDatum, True, "") //prvního ledna roku jeden tisíc devět set osmdesát tři

  //zadáno datově:
  dDatum := "1.1.1983"
  sDatum := ""
  sSlovne := DateAsWords(dDatum, sDatum, False, "") //prvního ledna jeden tisíc devět set osmdesát tři
end