AB_CreateObject

Vrátí novou instanci objektu DataObject
declare function AB_CreateObject dll "DynOleEng" (integer, string, var boolean): integer
AB_CreateObject(MainObject, CLSID, Success)
AB_CreateObject(MainObject, CLSID, Success)

Parametry

MainObject

Typ: integer

ID objektu Application.

CLSID

Typ: string

Parametr CLSID je pakovaný GUID nebo je možné s použitím "@" uvést "rozumný" název třídy (např. "@Firm" ).

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. true v případě bezchybného průběhu funkce.

Návratová hodnota

Typ: Integer

Vrácen je identifikátor interface IDispatch , na kterém si můžeme zavolat jakékoliv metody (objekt je samozřejmě musí implementovat). Vrácený objekt také podporuje generický interface DataObject .

Popis

Funkce vrátí novou instanci objektu DataObject.

Ukázky volání

  • AB_CreateObject(MainObject, CLSID, Success)