AB_GetRoll

Získání číselníku ze systému ABRA Gx
declare function AB_GetRoll dll "DynOleEng"(integer, string, integer, var boolean): integer
AB_GetRoll(MainObject, RollId, Mask, Success)
AB_GetRoll(MainObject, RollId, Mask, Success)

Parametry

MainObject

Typ: integer

ID objektu Application.

RollId

Typ: string

Řetězec obsahující identifikátor číselníku.

Mask

Typ: integer

Definování práv pro práci s číselníkem:

  • 0 – bez omezení práv
  • 1 – pouze s právem zobrazit
  • 2 – pouze s právem použít
  • 3 – s právem zobrazit i použít

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Obsahuje true v případě bezchybného průběhu funkce.

Návratová hodnota

Typ: integer

ID číselníku, v případě chyby vrací -1 .

Popis

Vytvoří objekt typu Roll.

Ukázky volání

  • AB_GetRoll(MainObject, RollId, Mask, Success)