AB_GetValues

Zkusí načíst z databáze ABRA Gx objekt s identifikátorem OBJID
declare function AB_GetValues dll "DynOleEng" (integer, string, var boolean): integer
AB_GetValues(DataObject, ObjId, Success)
AB_GetValues(DataObject, ObjId, Success)

Parametry

DataObject

Typ: integer

ID objektu DataObject.

ObjId

Typ: string

Identifikátor načítaného objektu.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. true v případě bezchybného průběhu funkce.

Návratová hodnota

Typ: integer

Pokud objekt existuje, metoda vrátí identifikátor nové instance objektu ObjectData .

Popis

Funkce zkusí načíst z databáze ABRA Gx objekt s identifikátorem OBJID .

Ukázky volání

  • AB_GetValues(DataObject, ObjId, Success)