AB_Login

Založení objektu Application a přihlášení uživatele
declare function AB_Login dll "DynOleEng" (string, string, var integer, var boolean): boolean
AB_Login("UserName", "Password", Application, Success)
AB_Login(UserName, Pwd, Application, Success)

Parametry

UserName

Typ: string

Uživatelské jméno.

Pwd

Typ: string

Uživatelské heslo.

Application

Typ: integer

Výstupní parametr. ID objektu Application.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Obsahuje true v případě bezchybného průběhu funkce.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true v případě úspěšného přihlášení.

Popis

Vytvoří hlavní objekt Application a zavolá metodu Login se zadanými parametry.

Ukázky volání

  • AB_Login("UserName", "Password", Application, Success)