AB_ObjDataGetValueByName

Vrátí hodnotu z ObjectData podle jména
declare procedure AB_ObjDataGetValueByName dll "DynOleEng" (integer, string, string, var boolean)
AB_ObjDataGetValueByName(ObjectData, Name, Value, Success)
AB_ObjDataGetValueByName(ObjectData, Name, Value, Success)

Parametry

ObjectData

Typ: integer

ID objektu ObjectData.

Name

Typ: string

Jméno, podle kterého je vyhledána hodnota.

Value

Typ: string

Hodnota property se zadaným jménem.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Obsahuje true v případě bezchybného průběhu funkce.

Popis

Procedura vrátí hodnotu z ObjectData podle jména Name .

Ukázky volání

  • AB_ObjDataGetValueByName(ObjectData, Name, Value, Success)