AB_ObjDataSetValueByName

Nastaví dle jména hodnotu vlastnosti objektu
declare procedure AB_ObjDataSetValueByName dll "DynOleEng"(integer, string, string, var boolean)
AB_ObjDataSetValueByName(ObjectData, Name, Value, Success)
AB_ObjDataSetValueByName(ObjectData, Name, Value, Success)

Parametry

ObjectData

Typ: integer

ID objektu ObjectData.

Name

Typ: string

Jméno vlastnosti.

Value

Typ: string

Nová hodnota.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Obsahuje true v případě bezchybného průběhu funkce.

Popis

Procedura nastaví dle jména Name hodnotu vlastnosti objektu.

Ukázky volání

  • AB_ObjDataSetValueByName(ObjectData, Name, Value, Success)