AB_RollSelectDialog

Získání a zobrazení číselníku ze systému ABRA Gx
declare function AB_RollSelectDialog dll "DynOleEng" (integer, string, integer, boolean, var boolean, string): boolean
AB_RollSelectDialog(MainObject, RollId, Mask, CanChange, Success, Id)
AB_RollSelectDialog(MainObject, RollId, Mask, CanChange, Success, Id)

Parametry

MainObject

Typ: integer

ID objektu Application.

RollId

Typ: string

Řetězec obsahující identifikátor číselníku.

Mask

Typ: integer

Definování práv pro práci s číselníkem:

  • 0 – bez omezení práv
  • 1 – pouze s právem zobrazit
  • 2 – pouze s právem použít
  • 3 – s právem zobrazit i použít

CanChange

Typ: boolean

Definuje, zda bude uživatel moci zobrazený "malý" číselník přepnout do tzv. "velkého", kde jsou k dispozici všechny funkce vizuálního číselníku.

Success

Typ: boolean

Výstupní parametr. Obsahuje true v případě bezchybného průběhu funkce.

Id

Typ: string

Výstupní parametr. Po návratu obsahuje ID vybrané položky z číselníku.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true v případě, že uživatel vybral nějaký číselník.

Popis

Vytvoří objekt typu Roll.

Ukázky volání

  • AB_RollSelectDialog(MainObject, RollId, Mask, CanChange, Success, Id)