AddEmailUserToProccessExt

Přidá e-mailového uživatele do aktuálního procesu
declare function AddEmailUserToProccessExt dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
AddEmailUserToProccessExt("ESF_00000101", "cek@seznam.cz", "cek@seznam.cz", actualdocument)
AddEmailUserToProccessExt(ProcessID, Name, Email, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, do kterého se uživatel přidá. Pokud se zadá "actualdocument" , jde o aktuální proces.

Name

Typ: string

Jméno e-mailového uživatele.

Email

Typ: string

Adresa e-mailového uživatele.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byl uživatel přidán.

Popis

Vloží emailového účastníka do procesu. Stejné jako funkce AddEmailUserToProccess , pouze lze prvním parametrem určit proces, do kterého se emailový uživatel přidá.

Ukázky volání

  • AddEmailUserToProccessExt("ESF_00000101", "cek@seznam.cz", "cek@seznam.cz", actualdocument)