AddProxy

Nastavení zastupování
declare procedure AddProxy dll "actualDocument" (string, string, string, string)
AddProxy("376E6A12-E225-4C61-A777-2445204", "6891EA06-7BD8-4427-8931-6A214CC7", ProxyIsSet, params)
AddProxy(ToWho, Who, ProxyIsSet, Params)

Parametry

ToWho

Typ: string

GUID zastupovaného uživatele.

Who

Typ: string

GUID zastupujícího uživatele.

ProxyIsSet

Typ: string

Vráceno true , pokud byl zástupce nastaven. V opačném případě se vrací false (např. pokud zástupce již byl nastaven).

Params

Typ: string

Zatím nevyužito, vložte "" .

Popis

Nastaví zástupce Who pro uživatele ToWho .

Ukázky volání

  • AddProxy("376E6A12-E225-4C61-A777-2445204", "6891EA06-7BD8-4427-8931-6A214CC7", ProxyIsSet, params)