AddTextToProcess

Přidá text do libovolného procesu
declare function AddTextToProcess dll "ActualDocument" (string, string): boolean
AddTextToProcess(caseID, text)
AddTextToProcess(WkfKey, Text, AD)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

Text

Typ: string

Text, který se přidá do procesu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl text úspěšně přidán do vybraného procesu.

Popis

Funkce přidá text do libovolného procesu.

Ukázky volání

  • AddTextToProcess(caseID, text)